فعالیت   زبان   دی ماه

6/10 شمارش  one-two-three

13/10 شمارش four- five – six

20/10 شمارش seven – eight –nine

27/10 شمارش کامل تا 10

 آموزش شعر شمارش اعداد

One two three   clap clap clap

One two three   clap clap clap

Listen   to the   number

Four  five six     tap tap tap

Four  five six    tap tap tap

Listen   to  teh  number

Seven eight  nine  clap clap clap

Seven eight nine   clap clap clap

Listen to tehe number

One      tow    three    four    five   six    seven  eight     nine      ten

سلام و معرفی کردن خودشان با شعر

Hello hello  my name is…………

Hello  hello …………….

فعالیت نقاشی دی ماه (۴-۵ سال)

۹۰/۱۰/۰۷     اعضای بدن-نقاشی ادمک

۹۰/۱۰/۱۴حشرات- سه گوش و پروانه

۹۰/۱۰/۲۱  نقاشی ازاد با نقاشی های اموزش داده قبلی

۹۰/۱۰/۲۸   حیوانات- نیم دایره و نقاشی لاک پشت

فعالیت های  دی ماه  (5-4 سال)

آموزش در مراسم صبحگاهی:

جشن و صحبت در باره شب یلدا طولانی ترین شب سال...

صحبت در باره زمستان.ماه ها .میوه های زمستانی(مرکبات)

خاصیت ویتامین های میوه های زمستانی

بحث درباره درختان همیشه بهار و خواب زمستانی بقیه درختان

بحث درباره حیوانات و خواب زمستانی انها

تغییرات اب و هوایی و  لباس های مخصوص فصل های سرد

اموزش شعر اب و زمستان و سوره ناس

عذاداری امام حسین .صحبت درباره عاشورا .

 

ریاضی:

اموزش سه گوش و اینکه سه گوش همیشه سه گوشه دارد.

اموزش مفهوم داخل و خارج با داخل و خارج کردن وسایل از کیف هایشان و کار در کتاب صفحه11 که حیوانات خارج را رنگ میکنند.

اموزش توالی به صورت عملی در کلاس و دادن مشق به بچه ها.

اموزش سبک و سنگین. رفتن به ازمایشگاه اموزشگاه.کار با ترازو و ازمایش توسط کودکان

اموزش مفهوم کنار.سوال از بچه ها که چه کسی کنارشان نشسته است

اموزش دور و نزدیک.به صورت عملی بچه ها یک شی را نزدیک خودشان و یک شی را دور تر از خودشان قرار دهند.

اموزش دورتر و نزدیکتر.به صورت عملی و قرار دادن دو شی توسط خود کودکان یکی دور از خودشان و یکی دور تر از خودشان

اموزش خط باز و خط بسته.کار در کتاب که  در یک خطه بسته چند شکل بکشند .بازی دست های دوستشان را بگیرند و خط صاف و بسته درست کنند.

اموزش عدد 4 با گردو . رنگ امیزی . واحد کار

 

علوم:

اب و هوای زمستان .میوه ها.لباس زمستانه.خواب درختان و حیوانات و...

فواید درختان و استفاده ما از گیاهان و مخصوصا درختان مثل سایه و میوه و چوبشان و ...

اموزش وسایل نقلیه و انواع آنها مثل دریایی.زمینی.هوایی. و اسم های هر کدام.واسم های راننده هر کدام از انها مثل کاپیتان خلبان و...

اموزش حیوانات اهلی و حشی.توضیح درباره هر کدام و فواید حیوانات هم اهلی و هم وحشی.ویژگی هر حیوان ومحل زندگی انها.نوع پوشش بدن هر کدام .غذایی که میخوردن و مدل های شکار کردن انها

ازمایش چرخه اب با استفاده از اب و یخ .ازمایش توسط کودکان

 

زبان اموزی:

تلفظ صحیح اسم میوه ها

تلفظ صحیح اسم وسایل نقلیه

تلفظ صحیح اسم حیوانات و صدای هر حیوان

تلفظ صحیح (و) که آن را (ب)بخوانند و (باز) که به ان (واز) نگویند

 

 تقویت هوش:

صدا سازی و شمارش شکل های تو در تو

گذر از تو در تو ها مثل ماز

جداسازی حیوانات اهلی و حشی

 

نقاشی:

اموزش درخت کاج برای تسبیت درختان همیشه بهار و کار با سه گوش

اموزش پروانه برای شناخت حشرات و کار با سه گوش

اموزش هندوانه و اشنایی با شب یلدا و کاردستی هندوانه

اموزش ترازو هم برای وزن کردن و هم شناخت نیم دایره

اموزش ادم برفی و ترکیب دایره ها با هم

اموزش چتر به عنوان یکی از وسایل ما در زمستان و روز های بارانی و سرد و  اموزش نیم دایره

 

کاردستی:

کاردستی هندوانه.چسباندن تخمه هندوانه توسط کودکان برای تقویت رابطه بین چشم و دست و قوی شدن عضلات دست کودکان

چیدن خط شکسته که آن را به صورت سه گوش در می آورند

چسباندن دایره هایی که خودشان چیده اند و گذاشتن روی درخت به عنوان پرتقال که یکی از میوه های زمستان است

 

 مهارتهای نوشتاری

کشیدن نیم دایره برای استفاده در حروف ق و ن

کشیدن صندلی در دفتر شطرنجی

کشیدن میز در دفتر شطرنجی

 

فعالیت نقاشی دی ماه(۴-۳ سال)

۹۰/۱۰/۰۷       شناخت حیوانات- نیم دایره و موش

۹۰/۱۰/۱۴     نقاشی ازاد با توجه به حیواناتی که میشناسند

۹۰/۱۰/۲۱     نقاشی با دایره- گل با رنگ انگشتی

۹۰/۱۰/۲۸    اموزش سه گوش و نقاشی درخت

فعالیت های دی ماه   (4-3 سال)

 ریاضی:

اموزش شباهت و تفاوت

اموزش مجموعه سازی.شکل های همانند را جدا کنند

اموزش ارزشیابی یک شکل مشخص را انتخاب و تمام شکل های کوچک و بزرک از همان طرح را پیدا کنند.

اموزش اشکال هندسی.تفاوت 4 گوش از 3 گوش

اموزش عدد4 و شمارش از یک تا 4 .کار با توپ.انگشتان دست و هر چیز قابل شمارش دیگر

تناظر یک به یک.وصل یک شکل به شکل مربوط به خودش مثل قاشق به چنگال

اشنایی با مفاهیم هم اندازه

اموزش توالی ساده.دوتایی ها

اموزش سه گوش و کشیدن توسط کودکان و چیدن

 

علوم:

اشنایی با فصل زمستان.چگونگی تغییرات اب و هوایی.لباس های زمستان.خواب درختان و حیوانات.ماه های زمستان .میوه های این ماه

اشنایی با شب یلدا و اداب و رسوم ایرانیان در این شب

اشنایی با موجودات زنده و غیر زنده و جدا کردن انها توسط کودکان در کتابشان

ویژگی حیوانات زنده از جمله رشد .غذا خوردن.تنفس و ....

اموزش حیوانات اهلی.محل زندگی انها.پوشش انها.فواید هر کدام برای ما انسان ها.غذایشان و صدای هر حیوان

اموزش حیوانات وحشی.محل زندگی انها در جنگل و ویژگی جنگل ها.پوشش بدنشان.شکار کردنشان .خطراتشان برای انسان ها . صدایشان و ...

اموزش چرخه اب همراه با ازمایش

اشنایی با حیواناتی که در زمستان به خواب میروند

شناخت حواس  5 گانه با کارت حافظه

اشنایی با خانواده و اعضای خانواده

اشنایی با مفهوم سبک و سنگین.کار در کلاس با ازمایش ترازو

اموزش پر و خالی با بازی های کلاسی و ازمایشهای عملی در کلاس توسط خود کودکان.مثل پر کردن و خالی کردن کیف.جیب.سبد

اشنایی با پلیس و وظایف ان همراه با بازی در کلاس.نقش افرینی

اشنایی با چراغ راهنمایی و عابر پیاده همراه با بازی و نقش افرینی

اشنایی با کامل و ناقص با درست کردن کاردستی

 

واحد کار:

رنگ امیزی پلیس و چراغ راهنمایی

ترکیب رنگ نارنجی با مخلوط کردن رنگ زرد و قرمز

کاردستی شب یلدا

تناظر یک به یک

ترکیب رنگ سبز با مخلوط کردن ابی و زرد

 

اموزش در دفتر فیلی:

اموزش زمستان و ترسیم یک روز زمستانی با کاغذ رنگی

پیدا کردن اشکال هندسی 4گوش و 3گوش و دایره و مجموعه سازی

ترکیب رنگ ها با پاستل

 

اموزش در دفتر وایت برد:

اموزش مثلث و تبدیل آن به موش

اموزش ضربدر

اموزش توالی

اموزش تناظر یک به یک

اموزش جانور و گیاه.گل  و پروانه  و موش و درخت

 

مفاهیم:

کار با تخته شمارش اعداد.4گوش.3گوش.دایره و مفهوم اعداد از یک تا چهار

خانه سازی و درست کردن مجموعه ای از رنگهای اصلی

کارت حافظه.اموزش اعضای بدن و میوه های زمستان و حواس 5گانه

بستن چشم بچه ها و حس بو و شکل ها و مزه ها

 

سایر:

سوره حمد

شعر پلیس و زمستان

اموزش رنگ خاکستری و سفید و سیاه

قصه سارا کوچولو که دست مادرش را ول کرد و گم شد

قصه گویی توسط خود بچه ها

نمایش تلویزیونی:پلنگ صورتی.تام و جری.شرک ...

خمیر بازی و اسان ریسمان برای تقویت انگشتان دست کودکان.[ ] [ ] [ مدیریت مهد ]
درباره وبلاگ

با سلام

با توجه به هوشمند سازی مدارس و حرکت به سوی دولت الکترونیک,از این پس مهد کودک بنفشه جزء یکی از مهد های الکترونیک کشور می باشد

امید است این وبلاگ پُل ارتباط والدین با مهد(مدیر -مربیان ) را محکم تر کرده وما را در بهتر شدن و ارتقاء سطح کیفی آموزش به فرزندانتان یاری دهد
امکانات وب


دریافت کد پخش اهنگ

کد متحرک کردن عنوان وب

ابزار متحرك زیباسازی وبلاگ


ابزار متحرك زیباسازی وبلاگ